بنظر شما این عکس داره خلیج فارس رو نشون میده یا دریای عمان رو؟

این عکس توی سایت تابناک هست. ما نفهمیدیم به چه شکلی این نقشه داره خلیج فارس رو نشون میده؟

 تصویر اگه وارونه است یا آیینه ای شده است و هر طور دیگر که باشد باز هم این تصویر داره دریای عمان رو نشون میده نه خلیج فارس رو!

قاعدتا این برجستگی کشور عمان است.

/ 0 نظر / 14 بازدید