کسری ناجی و حسینی بای

دیشب تلوزیون در صحنه ای کوتاه، صحبت خبرنگار ایرانی حسینی بای و کسری ناجی خبرنگار بی بی سی را پخش کرد و در آن حسینی میخواست کسری جوابی در مورد این بدهد که چرا بی بی سی داعش را تروریست خطاب نمی کند....

البته معلوم بود که کسری ناجی نمی تواند پاسخ بدهد. چون خبرنگار بی بی سی است و حق ندارد از چارچوب بی بی سی خارج شود حتی اگر گروهی وحشی مثل داعش را از تروریست هم بدتر بداند.

جای تاسف دارد که آدم اینقدر دست وپایش بسته باشد. و حرفه اش اینقدر او را تحت فشار قرار دهد که بخاطر چیزهایی ندای وجدان را بی توجه بگذارد....

/ 0 نظر / 35 بازدید