نتانیاهو: ایرانیها مردمی متعصبند!

مشکل اسرائیل با مردم ایران این است که اگر جنگی شود  دهها بی بی سی فارسی و VOA نخواهند توانست ایرانیان را از جنگ کردن دلسرد کنند و این به علت خصوصیات شخصیتی ایرانیهاست که در طی چند هزار سال از آن بهره برده اند. آنها باهوش و مشکل گشا هستند.

/ 0 نظر / 18 بازدید