توهم و واقعیت-نشاندن پهپاد RQ-170 توسط ایران

بعد از چند ماه حجم عظیم تبلیغات علیه ایران که مانند قطاری پیوسته منتشر میشد ناگهان خبر نشاندن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در عمق خاک ایران چون بمبی خبری در جهان پیچید و آمریکا را با آنچه داشت و نداشت زیر سوال برد و از آن همه حجم عظیم تبلیغات علیه ایران هیچی که باقی نگذاشت  بماند، آمریکاییها را گیج و مبهوت کرد بطوریکه اوباما در نطقی کاملا بی ربط و در جمعی که برای چیز دیگری جمع شده بودند گفت که هنوز تمام گزینه روی میز است. و شاید توی دلش می گفت: برای چی اینو دارم میگم!

 بهرحال از همه جالبتر صحبتهای آقای علی رضا نوری زاده در صدای آمریکا بود که می گفت این هواپیما که تلوزیون ایران نشان داد ماکتی بیش نبود. ما انسانها از هر چی خوشمان بیاید دوست داریم برای اثباتش توجیه و دلیل بیاوریم ولی گاهی آنقدر در فضای توجیهات غرق می شویم که میزان شعور و عقل شنونده برایمان مبهم می شود و آن وقت است که چیزهایی می گوییم که اگر در حالی دیگر آنها را خودمان بشنویم بی شک به شعور و عقل خود مشکوک می شویم.

/ 0 نظر / 37 بازدید