اتحادیه عرب؛ منفعل مطلق ARAB LEAGUE!

اتحادیه عرب که از زمان تولدش هیچگاه به درد اعراب نخورده است هر از چند گاهی با اقدامی عجیب گروهی از اعضایش را از خود طرد می کند و گروهی را جذب می کند.

در زمان جنگ سرد همه به نوعی یا وابسته به شرق بودند یا وابسته به غرب. و هر چه هم بر سر آن توافق می کردند پس از خروج از جلسه بر می گشتند پیش شوروی با آمریکا تا ببینند نظر وی چیست و همان را راس العین خود قرار دهند.

در موضوع فلسطین آنقدر که حماس و حزب الله کار کردند اتحادیه ی عرب یکصدم آن هم کار نکرد. در جریان اشغال کویت، هیچ کاری علیه عراق نتوانستند بکنند تا اینکه آمریکا آمد و کار را تمام کرد. در بهار عربی هم که همه اصلا زیر سوال هستند و باید بروند.

عجیب ترین اقدام اتحادیه ی عرب طرد سوریه بوده است. که انگار بعد از این؛ سوریه قحطی می شود و احتمالا تحت اشغال ارتش قدرتمند عربی در می آید! یاد قذافی بخیر، وقتی از اتحادیه عرب خسته می شد می گفت ما اتحادیه آفریقا برامون کافیه!

بهر حال خود کشورهای عربی هم به ناچار در این اتحادیه دور هم جمع شده اند چون می بینند بقیه هستند و می گویند ما هم بیاییم تا نکند آن ها کاری بکنند و به ما نگویند یا ما عقب نمانیم. 

/ 0 نظر / 17 بازدید