روز قدس؛ واقعیتی که دیگر سانسور نخواهد شد

از زمان اعلام روز جهانی قدس در اوایل انقلاب، مراسم این روز همواره در ایران و چند کشور همسو با ایران برگزار می شد. در کشورهای اروپایی هم کم و بیش این مراسم برگزار می شد. اطلاع رسانی و تهیه خبر از این روز هم عمدتا توسط ایران صورت می گرفت. اگر از رادیوهایی مثل بی بی سی می خواستی خبری در این رابطه بگیری فقط بصورتهای زیر ممکن بود چیزی به سمع شما برسانند:

«امروز در تهران و دیگر شهرهای ایران در روزی که آن را روز قدس می نامند گروههایی از مردم راهپیمایی کردند و ...»

«گروههای سیاسی ایران در روزی که آن را روز قدس می نامند با راهپیمایی، نسبت به آنچه که غصب زمینهای فلسطینی می خوانند...»

همواره این روز و سیاست پشت این حرکت در اروپا و آمریکا سانسور می شد و گویی در این روز هر خبری مهم بود الا خبر جمع شدن عده ای برای راهپیمایی در خاورمیانه و جاهای دیگر. آنها حتی به مردم خود هم خبری نمی دادند.

این روند تا جریانات پس از انتخابات 1388 در ایران ادامه داشت. غربیها که دریافته بودند می توانند از این روز به نفع خود و تضعیف ایران استفاده کنند بدون اطلاع رسانی در مورد ماهیت روز قدس، تاریخچه ی آن و ذره ای تفکر در مورد شعور شنوندگان، بطور ناگهانی روز قدس را نقل مجلس خود کردند و گویی هر سال که روز قدس میشده، آنها گوش عالم را کر کرده اند. البته غربیها در مخالفت با روز قدس هم چیزی نمی گفتند. بهرحال در سال 1388 روز قدس از فایل «سانسورها» خارج شد و تا توانستند «روز قدس» را بر زبان آوردند. در سال 1389 هم مانند همه ی سالهای قبل آن را در فایل «سانسورها» قرار دادند. ولی امسال دیگر وضع متفاوت است. آنها باید کانون دیگری از روز قدس را به تماشا بنشینند. آری؛ مصر!

امسال گرچه در کشورهای عربی رها شده از دیکتاتورهای غرب-دوست، روز قدس، بزرگ گرفته خواهد شد اما هیچ چیز مثل مصر نیست هم مردم مصر، هم شعارها، هم پوشش رسانه ها و .... حالا غربیها بقول ما ایرانیها به خود می گویند: مارادونا را ول کن، غضنفر را بچسب!

آری حال دیگر خبرگزاریهای غربی که استاد سانسور هستند حتی اگر سانسور کنند از وزن و اهرم کشور اهرام برای مقابله با اسراییل نمی توانند بگذرند. ما هم به تماشای روز قدس می نشینیم.

/ 0 نظر / 18 بازدید