کشورهای خسته غربی و ایران تازه نفس

رسانه های خارجی اعم از بی بی سی فارسی- صدای آمریکا- من و تو- مجاهدین و ... غیره دست به دست هم داده اند تا با تبلیغ باعث تحریم  انتخابات مجلس نهم در ایران شوند. و از الان می گویند کسی پای صندوقها نخواهد رفت.

خوب تا اینجا که می دانیم و می فهمیم که خواسته آنها چیست. فرض کنیم انتخابات تحریم شد و احتمالا طبق آمارهای آقای سازگارا فقط در تهران 30 هزار نفر رفتند و رای دادند. حال با توجه به تلاش این رسانه ها در بازتولید حوادث سال 88 ، چنانچه در شهری یا روستایی بر سر انتخاب شخصی جنگ و جدلی روی دهد این رسانه ها ضمن بزرگ کردن آن شروع می کنند به داد کشیدن که ای وای رای مردم را خوردند. مردم بیچاره با هزار آرزو پای صندوقها آمده بودند و چنین و چنان....  خلاصه یهو ورق را بر می گردانند و پروژه تحریم عملا تا پایان روز رای گیری است و فردا می شوند مدافع رای مردم و یا باصطلاح Where is my vote!

آدم میماند دم خروس را باور کند یا ....

/ 0 نظر / 17 بازدید